DIPLOMA ILHAM SEMESTER 2 KELAS 1

Diploma semester 2 bermula pada 21/2/09 (Sabtu). Pelajar semester 1 yang lepas seramai 35 orang, kini hanya yang layak meneruskan semester 2 seramai 20 orang LEBIH. Yang hadir kuliah pertama hanya seramai SEKITAR 13 orang.

Apapun kelas pertama kali ini cukup bermakna buat saya walaupun lewat hadir untuk kuliah pertama.

Untuk Diploma Semester 2, subjek-subjeknya ialah :

1.Politik dan Pentadbiran Awam di Malaysia – Ustaz Wan Abdul Rahman

2.Pengantar Pengajian Hadith – Ustaz Syed

3.Pengantar Fiqh Islami-Ustaz Azhar Yahya

4.Pengantar Ekonomi Islam – Ustaz Zaharuddin Muhammad (Menantu TG HJ Abd Hadi).

Untuk perkongsian ILHAM semester dua ini, saya cuba untuk menghuraikan dengan lebih mendalam dan terperinci. Agar ia boleh menjadi kupasan kita bersama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mempermudahkan saya ke arah itu.

Politik dan Pentadbiran Awam di Malaysia

Ustaz Wan Abdul Rahman

1.Objektif modul – Pendedahan awal kepada pelajar mengenai ciri-ciri dan persoalan asas politik Malaysia.

2.Objektif tambahan belajar subjek ini ialah supaya memahami :

a.Tidak ada pemisahan antara politik dan pentadbiran.

b.Pentadbiran Islam dipolitikkan bagi tujuan membendung kebangkitan Islam.

c.pentadbiran Islam perlu dilihat dari perspektif yang lebih holistic berteraskan ‘kerjasama’ bukan dari semata-mata dari sudut ‘persaingan’ sebagaimana yang diamalkan oleh pentadbiran moden Barat.

3.Antara tesis yang menarik berkaitan Politik di Malaysia ialah tulisan Maxis Puthucheary. 1978, The Politics of Administration : The Malaysian Experience.


4.Wujudnya Kuasa POltik dan Kuasa Ekonomi yang mana Kuasa Politik dikuasai oleh Orang Melayu dan Kuasa Ekonomi dikuasai oleh Orang Cina.

5.Kuasa Politik (Sektor Awam) vs Kuasa Ekonomi (Sektor Swasta).

6. Pemahaman kepada konsep Petadbiran Pembangunan & Pembangunan Pentadbiran.

7.Pemilikan ekonomi yang berbeza sehingga berlakunya peristiwa 16 Mei 1963.

8.DEB diwujudkan untuk menyusun semula 30% kuasa Ekonomi adalah untuk orang Melayu. Antara objektif DEB ialah :

a.Menghapuskan kemiskinan tanpa sempadan kaum

b.Menyusun kekayaan dengan menggunakan kuasa Politik.

9.Konsep Membangun Bersama Islam (MBI) vs Dasar Penerapan Nilai Islam (DPNI).

10.Konsep MBI ialah mengambil Islam secara sempurna dan cuba memenuhi segala tuntutannya, manakalah konsep DPNI mengambil kaedah pendekatan secara tidak sempurna.

11.3 Asas MBI ialah :

a.Ubudiyyah – Ketaatan kepada Allah SWT.

b.Mas’uliyyah – Pertanggungjawaban/Amanah

c.Itqan – bersungguh-sungguh.

Pengantar Pengajian Hadith – Ustaz Syed

Teruskan membaca

Advertisement