Madrasah Tarbiyyah Hassan Al-Banna oleh Yusof Qadhawi

Sebuah buku karya Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang membicnangkan dengan tuntas faktor-faktor dan prinsip seputar Madrasah Tarbiyyah Imam Hasan Al-Banna. Syeikh Yusuf Qardhawi sendiri merupakan ahli Jamaah Ikhwanul Msulimin yang menerima didikan secara langsung daripada Hasan Al-Banna. Di dalam bukunya Pengalamanku bersama Ikhwanul Muslimin beliau menceritakan setiap detik-detik yang di alami sepanjang bersama jamaah ini.


Di dalam buku ini, Yusf Qadhawi menjelaskan aspek-aspek yang terdapat di dalam Madrasah Tarbiyyah Ikhwanul Muslimin yang sejajar dengan methodologi pendidikan di dalam ajaran Islam sendiri. Beberapa ciri-ciri dan sifat tarbiyyah jamaah ini di kemukakan untuk menjelaskan keseriusan jamaah Ikhwan dalam membina peribadi-peribadi muslim yang syumul keIslamannya.

Menurut Al-Qadhawi,

Pendidikan Islam menurut pengertian Ikhwanul Muslimin dan penerapannya mempunyai ciri-ciri khas yang menonjol, yang terpenting ialah :

1. Tekanan pada segi Ketuhanan

2. Sempurna dan lengkap

3. Keserasian dan keseimbangan

4. Bersifat kreatif dan membina

5. Persaudaraan dan kesetiakawanan

6. Beridentiti dan berdikari

Dan beliau menyatakan beberapa contoh praktikal bagaimana perlaksaan pendidikan ini dalam jamaah Ikhwanul Muslimin.

Di dalam muqaddimah kepada buku, Syeikh menyatakan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan jamaah Ikhwan melahirkan peribadi-peribadi muslim yang soleh dan berjiwa dakwah. Faktor-faktor itu ialah;

Teruskan membaca

Advertisements