30 ISTILAH FIQH

TUGASAN : HURAIKAN 30 ISTILAH FIQH

Nasakh

  Huraian : hukum sebelum ini diangkat dan digantikan dengan yang baru. (Nota Ilham m/s 50)

  Sunnah Qawliyyah

   Huraian  : Kata-kata dan pengucapan Rasulullah SAW dalam berbagai-bagai persoalan. Sunnah dalam bentuk ini yang terbanyak . (Nota ilham m/s 97)

   Sunnah Fi’liyyah

    Huraian :  Perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW seperti amalan solat lima waktu dengan sempurna segala kaifiatnya dan perlaksanaan ibadat haji. (Nota ilham m/s 97)

    Sunnah Taqriyyah

     Huraian : Sesuatu yang diperakui oleh Rasulullah SAW dengan mendiamkan diri tanpa membantah atau bersetuju dan melahirkan rasa senang baginda terhadap sebahagian perbuatan dan perkataan para sahabat. Maka, dengan perakuan dan persetujuan itu dianggap sebagai lahir daripada baginda sendiri dan diamnya menandakan perbuatan itu harus dilakukan. Ini kerana Rasulullah SAW tidak boleh mendiamkan diri sama sekali terhadap perkara yang batil atau haram. (Nota ilham m/s 98)

     Sanad

      Huraian:  silsilah atau rantaian para perawi hadith yang mereka nukilkannya daripada Rasulullah SAW kepada kita. (Nota ilham m/s 98)

      Matan Hadith/Matan Sunnah

       Huraian : Catatan hadith yang diriwayatkan. (Nota ilham m/s 98)

       Sunnah Mutawatirah

        Huraian : Hadith yang diriwayatkan dari Nabi SAW oleh sejumlah atau sekelompok perawi yang tidak mungkin mereka bersepakat melakukan pendustaan. Kemudian diriwayatkan pula oleh sejumlah perawi dengan sifat tersebut dari satu masa ke satu masa hingga kepada kita, dengan syarat tidak berlaku sebarang kecatatan pada mana-mana peringkat perawi. Hadith yang sabit dengan sanad ini memberikan kita maklumat yang meyakinkan dari segi sanad, wajib beramal dengannya dan kafirlah mereka yang menolaknya kerana mutawatir itu martabat nukilan yang paling tinggi. (Nota ilham m/s 98)

        Teruskan membaca

        Advertisements