Wajib berjuang bersama PAS

Tajuk tugasan :

Buat ulasan setakat mana syarienya (wajibnya) kita memperjuangkan PAS ini berpandukan kepada Tauhid Uluhiyyah.

Ini merupakan tugasan ILHAM bagi subjek Aqidah Islamiyyah.

Islam merupakan ajaran yang syamil menyeluruh.

Islam mengutamakan keadilan untuk semua.

Semua termasuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan bahkan ke seluruh alam.

PAS merupakan wadah perjuangan ummat ISLAM di Malaysia dalam menyampaikan mesej dakwah dan siasah kepada seluruh rakyat Malaysia khusunya dan seluruh dunia amnya.

Dalam kertas kerja ini penulis membawa beberapa fakta penting berkaitan dengan dasar perjuangan PAS yang patut dikhadam oleh semua pejuang-pejuang Islam.

Sinopsis kertas kerja.

Teruskan membaca